Helsepraksis

Heidi Hansen
Antroposofisk heilpraktiker & cand. merc.
Forside Behandling Kurser Artikler Kontakt Om mig Links

Antroposofi

Antroposofien er grundlagt af Rudolf Steiner (1861 -1925).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudolf Steiner studerede litteratur, historie og filosofi i Wien og arbejdede en årrække med at redigere Goethes natur-videnskabelige værker og herefter med udgivelsen af Goethes samlede værker (1884 – 1897). I 1891 opnår Steiner en doktorgrad i filosofi for en kritik af Kants erkendelsesteori.

 

Fra århundredeskiftet til sin død holder Steiner ca. 6.000 foredrag samt skriver bøger og artikler om blandt andet ånd-svidenskab, universets udvikling, ver-denshistorie, lægevidenskab, pæda-gogik, kunst, litteratur, landbrug og religion. Referater af disse foredrag og hans bøger udgør kernen i den antropo-sofiske kulturimpuls.

 

 

 

Rudolf Steiner inspirerede dengang og  i dag mennesker til at starte skoler, højskoler, landbrug, hospitaler, behand-lingssteder, helsepædagogiske hjem, plejehjem, og pengeinstitutter.

Læs mere på Antroposofisk Selskabs hjemmeside om antroposofien i Danmark.

Forskning og udbredelse
Antroposofien er mere eller udbredt i mange lande, som har et fælles ud-strømningspunkt i Schweits. Her ligger Goetheanum, hvor der foregår forskning i forskellige antroposofiske områder, samt forvaltning og formidling af arven efter Rudolf Steiner.
Den antroposofiske impuls
Antroposofi giver mennesket impuls til at erkende sammenhænge i verden, i ens eget liv, i ens indre - så man kan gå ud i verden og handle efter denne erkendelse.

Handlingen kan så give anledning til nye oplevelser gennem samlivet med andre. Hvorfra der igen kan opnås nye erkendelser.
Læs mere om arbejdet på Goetheanum og den antroposofiske bevægelse her.
Den daglige praksis på fx skoler, børnehaver og hjem for udviklings-hæmmede bærer vidnedsbyrd om, hvordan antroposofien virker i praksis.